Obsah

Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 25 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. V mateřské škole pracují dvě učitelky MŠ,jedna asistentka pedagoga, jedna provozní pracovnice a dále od začátku roku 2019 jedna kuchařka naší nově otevřené kuchyně. Budova MŠ je stará, částečně podsklepená, umístěna na kraji obce při hlavní silnici. V roce 2016 byla v okolí budovy zhotovena nová dlažba i schody.  V budově byla vyměněna okna i vchodové dveře. Dveře do MŠ jsou po celý den zabezpečeny. Příchozí si musí zazvonit a personál teprve po ohlášení příchozího otevírá dveře tlačítkem. Bezpečnostní systém byl nutný jelikož škola se nachází u hlavní silnice. V mateřské škole je zavedena městská voda i kanalizace.  Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Na zahradě byla zřízen bylinkový záhon a zasazena okrasná vrba. Děti mají i květinový koutek. V budoucnu bychom chtěli provést terénní úpravy. Děti při svých hrách roznesou velké množství písku po celé ploše zahrady, a tak vznikají nerovnosti. Hrací prvky se na zahradě vyměňují dle potřeby. Vedle zahrady je rybníček, který nám umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány umožňuje dětem přímé pozorování živé i neživé přírody. Děti mají zároveň možnost vnímat i celkovou proměnu obce. Po obci Sány se vysázely nové stromy. Vzniklo velké množství stavebních parcel a obec se díky tomu rozrůstá.