Mateřská škola Sány

Novinky

                                      

Výchovný záměr na měsíc září:

- seznámit se s pravidly chování

  ve vztahu k druhým

- získávání sebedůvěry, nebát se sdělit

  své přání a pocity

- zacházet pěkně s hračkami, osobními věcmi

- rozvoj komunikativních dovedností

- vytvářet pozitivní vztah k prostředí a

  místu kde žiji, poznávat jej

  

 

 

 

 Akce na měsíc září:

 8.9. Třídní schůzka od 16.30 hodin

          srdečně zveme rodiče - informace

          pro školní rok 2016 - 2017

 21.9. hudebně vzdělávací pořad v MŠ

         PÍSNIČKOVÁ HODINA  od 9 hodin

         (o hudbě a hudebních nástrojích)

 

       

                               

 

Mateřská škola Sány (www.mssany.cz) - Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. Budova MŠ je umístěna na kraji obce při hlavní silnici. Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Vedle zahrady je rybníček, který dětem umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány motivovalo MŠ k zaměření se na ekologickou