Obsah

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Sány -  od školního roku 2017-2018

1. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 5 let věku a pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

2. ostatní děti, podle věku narození, které mají místo trvalého pobytu v příslišném školském obvodu

3. ostatní děti, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, rozhoduje datum narození

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí přijaté žádosti.

Nově je od 1.9.2017 podle §34, odst. 1, zákona 561/2004 Sb., pro předškoláky předškolní vzdělávání povinné.